Mitt Familietre

Statistikker

Personer

Totalt antall personer 973
Mannlige personer 515
Kvinnelige personer 456
Person med ukjent kjønn 2
Personhendelser 1533

Familier

Totalt antall familier 327
Gifte familier 256
Skilte familier 20
Familiehendelser 302

Tid & datoer

Tidligste dato 1200
Seneste dato 14.10.2017

Statistikkdiagram

Alder på personer

Alder på personer

Levende personers alder

Levende personers alder

Barn pr. familie

Barn pr. familie

Fødselsår

Fødselsår

Dødsår

Dødsår

Fødselsmåned

Fødselsmåned

Dødsmåned

Dødsmåned

Vielsesmåned

Vielsesmåned

Alder ved vielse

Alder ved vielse

Alder ved skilsmisse

Alder ved skilsmisse

Foreldres alder ved barnas fødsel

Foreldres alder ved barnas fødsel

Barns alder ved foreldres død

Barns alder ved foreldres død

Persons alder ved partners død

Persons alder ved partners død

Antall år mellom vielse og barns fødsel

Antall år mellom vielse og barns fødsel

Navnefordeling

Navnefordeling

Fødested

Fødested

Fødeland

Fødeland

Hendelses- og faktatyper

Hendelses- og faktatyper

Øyefarge

Øyefarge

Etnisk opprinnelse

Etnisk opprinnelse

Hudfarge

Hudfarge