#49 Ærlig IPARingshaug.ol@gmail.com © Kjell Anker Worren 2018