Home Page

Når det gjelder slekta, så har jeg vært litt til og fra på det området i en 20 års tid. I begynnelsen var jeg ikke spesielt god på og samle på referanser og derfor har jeg startet på nytt noen ganger. Noe er borte og noe er samlet flere ganger.

Her vil jeg legge ut en slekta på en tradisjonell måte, men også noen historier om mine forfedre.

© Kjell Anker Worren 2018